Bosh Sahifa

Ushbu shajara “Turkiston Sayyidlari va Eshonlari”  jamiyati mutaxassislari tomonidan tadqiq qilingan. Shajara hijriy 1285 yilga oid bo’lib, 150 yildan ortiq tarixga ega. Hozirda ushbu shajaraning asli jamiyat kutubxonasida saqlanmoqda.

Eslatma: matnning asli arab imlosida yozilgani bois, uning o’qilishi lotinchada farq qilishi mumkin.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

QODIRIYYA IRSHOD IJOZATNOMASI

Hazihish shajaratul Qodiriyyati vas Sultoniyyati. Asluha sabitun fil arzi va faru’ha fis samai. Alhamdu lillahi robbil alamiyn val aqibatul lil muttaqin. Assolatu vassalamu ala xoyri xolqihi Muhammadin va alihi va ashabihi ajmain. Ilohi ba hurmati roz va niyoz Sarvari koinot va Xulosoi mavjudot,

Ahmad Mujtabo Muhammad Mustafo (S.A.V). Va minhu*

Hazrat Amirul Mu’miniyn Ali ibn Abi Tolib karramallohu vajhahu.

Va minhu:

Hazrat Imom Husayn (R.A). Va minhu

Hazrat Imom Zaynulobidiyn. Va minhu

Hazrat Imom Muhammad Boqir (R.A). Va minhu

Hazrat Imom Ja’fari Sodiq (R.A). Va minhu

Hazrat Imom Muso Kozim (R.A). Va minhu

Hazrat Imom Muso Rizo (R.A). Va minhu

Hazrat Shayx Ma’ruf Karxiy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Safouddin (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Abul Hasan Sirri Saqotiy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Junayd Bag’dodiy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Abu Bakr Shibliy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Abdulvohid ibn Abdulaziz (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Yusuf Tartusiy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Abul Hasan Ali Hankoriy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Abu Said Maxdumiy (r.a). Va minhu

Hazrat Qutbi Rabboniy G’avsi Samadoniy Mahbubi Subhoniy

Shayx Muhyiddin Sayyid Abdulqodir Jiyloniy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Shihobiddin Suhravardiy (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Sultoni Orifin Xo’ja Ahmad Yassaviy (r.a). Va minhu

Hazrat Hakim Ota (r.a). Va minhu

Hazrat Zangi Ota (r.a) Va minhu

Hazrat Sadr Ota (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Ayman Bobo (r.a). Va minhu

Mavlono Shayx Ali Azizon (r.a). Va minhu

Mavlono Shayx Mavdud (r.a). Va minhu

Hazrat Shayx Xodim (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Shayx Jamoliddin (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Xudoydod Azizaki (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Olim Shayx Aliyobodiy (r.a). Va minhu

Mavlono Sharif Buxoriy (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Imlo (r.a). Va minhu

Hazrat Qosim (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Nosiruddin (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Sayyid Abdurrahim Xoja (r.a). Va minhu

Hazrat Mavlono Sayyid Abdulxoliq Xo’ja (r.a).

* (va minhu) va ulardan

Tarjimasi

Ushbu Sulton Qodiriyya shajarasi bo’lib, uning tomiri yerda, shohlari esa samodadir. Olamlar Robbisiga hamd, yaratilganlarning eng yaxshisi Muhammadga salot va salomlar bo’lsin. Ularning ashoblariga ham salomlar bo’lsin. Iloho Sarvari koinot, mavjudotlar sarasiga roz va niyoz haqqi hurmati, suyukli Muhammadga Allohning salom va salovotlari bo’lsinkim, Ahmad Mujtabo Muhammad (S.A.V) va ulardan mo’minlar amiri Ali ibn Abu Tolib karramallohu vajhahu. Va ulardan Hazrat Imom Husayn (R.A). Va ulardan Hazrat Imom Zaynulobidiyn. Va ulardan Hazrat Imom Muhammad Boqir (R.A). Va ulardan Hazrat Imom Ja’fari Sodiq (R.A). Va ulardan Hazrat Imom Muso Kozim (R.A). Va ulardan Hazrat Imom Muso Rizo (R.A). Va ulardan Hazrat Shayx Ma’ruf Karxiy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Safouddin (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Abul Hasan Sirri Saqotiy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Junayd Bag’dodiy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Abu Bakr Shibliy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Abdulvohid ibn Abdulaziz (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Yusuf Tartusiy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Abul Hasan Ali Hankoriy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Abu Said Maxdumiy (r.a). Va ulardan Hazrat Qutbi Rabboniy G’avsi Samadoniy Mahbubi Subhoniy Shayx Muhyiddin Sayyid Abdulqodir Giyloniy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Shihobiddin Suhravardiy (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Sultoni Orifin Xo’ja Ahmad Yassaviy (r.a). Va ulardan Hazrat Hakim Ota (r.a). Va ulardan Hazrat Zangi Ota (r.a) Va ulardan Hazrat Sadr Ota (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Ayman Bobo (r.a). Va ulardan Mavlono Shayx Ali Azizon (r.a). Va ulardan Mavlono Shayx Mavdud (r.a). Va ulardan Hazrat Shayx Xodim (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Shayx Jamoliddin (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Xudoydod Azizaki (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Olim Shayx Aliyobodiy (r.a). Va ulardan Mavlono Sharif Buxoriy (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Imlo (r.a). Va ulardan Hazrat Qosim (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Nosiruddin (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Sayyid Abdurrahim Xoja (r.a). Va ulardan Hazrat Mavlono Sayyid Abdulxoliq Xo’ja (r.a).

* * *

Sar halqati va in faqir niz fazoil maob va kamolot  iktisob nuri chashmi ibni xud Hasan Xojaro onki musharraf basharafi suhbati piron gardida va istiqomat var zida tavajjuhoti g’oibona va hozirona ro daryofta.  Zuhuri rushd yavman fa yavman dar tazouf va tazoid budah. Binobarin mu’miy ilayh ro ijozate ta’lim zikr chahor tariqat doda shud. Boyadki mu’mi ilayh tolibonro ta’lime zikri tariqat namoyand.  Basharti istiqomati sunnate nabaviyyi va millate mustafoviy. Dar pay vay shayx vaffaqohullohu taala ala zalika.

Ul faqir Hasan Xo’ja (Ya’ni Sayyid Abdulxoliq xojaning farzandlari) Yuqorida nomlari zikr qilinganlarning (ota va bobolari) suhbatida va xizmatida bo’lganlar. Ustozlarni pirlari bilan g’oibona tavajjuhda bo’lganliklari haqida aytib o’tmoqdalar. To’rt tariqatga tolib va shogird ekanliklari ham aytiladi. Ular Nabaviy sunnatga, Mustafo millatiga (s.a.v) va pirlar muhabbatiga oshiq edilar. Alloh islomga ergashganlarni tavfiq aylasin.