Bosh Sahifa

Ushbu shajara “Turkiston Sayyidlari va Eshonlari”  jamiyati mutaxassislari tomonidan tadqiq qilingan. Shajara hijriy 1285 yilga oid bo’lib, 150 yildan oshiqroq tarixga ega. Hozirda ushbu shajaraning asli jamiyat kutubxonasida saqlanmoqda.

Eslatma: matnning asli  fors imlosida yozilgani bois, uning o’qilishi lotinchada farq qilishi mumkin.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIM

NAQSHBANDIYYA IRSHOD IJOZATNOMASI

Alhamdu lillahil laziy navvara qulubal orifiyn.  Bi lavami’il anvari va rovvaha arvahihim bi rovaihil asrori. Vassolatu vas salamu ala Rosulihi va alihi sayyidil abror. Va ala alihi va ashabil axyar. Amma ba’d, bidon ay tolibis sodiq.

 • Hazrat Rasuli Akram (s.a.v) afoza namudand ba
 • Hazrati Abu Bakr Siddiq. Va az eshon ba
 • Hazrat Salmon. Va az eshon ba
 • Hazrat Qosim ibn Muhammad Siddiq. Va az eshon ba
 • Hazrat Imom Ja’far Sodiq. Va az eshon ba
 • Hazrat Sulton Boyazid Bistomiy. Va az eshon ba
 • Hazrat Shayx Abul Hasan Xarqoniy. Va az eshon ba
 • Hazrat Shayx Abul Hasan Gurkoniy. Va az eshon ba
 • Hazrat Abu Ali Farmadiy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Yusuf Hamadoniy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Abdulxoliq G’ijduvoniy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Orif Revgariy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Mahmud Anjir Fag’naviy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Ali Romitoniy. Va az eshon ba
 • Hazrat Boboi Samosiy. Va az eshon ba
 • Hazrat Sayyid Amir Kulol.  Va az eshon ba
 • Hazrat Bahouddin. Va az eshon ba
 • Hazrat Mavlono Yoqub Charxiy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Ubaydulloh Ahror Valiy. Va az eshon ba
 • Hazrat Mavlono Zohid. Va az eshon ba
 • Hazrat Mavlono Darvesh. Va az eshon ba
 • Hazrat Mavlono Xo’ja Amkanagiy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Muhammad Boqiybilloh. Va az eshon
 • ba Hazrat Imom Rabboniy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xo’ja Muhammad Said. Va az eshon ba
 • Hazrat Shayx Abdulahad. Va az eshon ba
 • Hazrat Mavlono Obid. Va az eshon ba
 • Hazrat Musoxon Xo’ja Dahbediy. Va az eshon ba
 • Hazrat Xalifa Muhammad Amin. Va az eshon ba
 • Hazrat Abdurrasul Xo’ja. Va az eshon ba
 • Hazrat Mavlono Abdulxoliq Xo’ja.

Tarjimasi

Oriflar qalbini porloq nurlar bilan nurlantirgan, sirlar ruhini ularning arvohlariga joylashtirgan Allohga hamd bo’lsin. Sayyidul Abror Rasuliga va ashoblariga salot va salomlar bo’lsin. Bilgin ey tolibi sodiq. Hazrat Rasuli Akram (sav) fayz berdilar. Ulardan Hazrati Abu Bakr Siddiq. Va ulardan Hazrat Salmon. Va ulardan Hazrat Qosim ibn Muhammad Siddiq. Va ulardan Hazrat Imom Ja’far Sodiq. Va ulardan Hazrat Sulton Boyazid Bistomiy. Va ulardan Hazrat Shayx Abul Hasan Xarqoniy. Va ulardan Hazrat Shayx Abul Hasan Gurkoniy. Va ulardan Hazrat Abu Ali Farmadiy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Yusuf Hamadoniy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Abdulxoliq G’ijduvoniy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Orif Revgariy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Mahmud Anjir Fag’naviy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Ali Romitoniy. Va ulardan Hazrat Boboi Samosiy. Va ulardan Hazrat Sayyid Amir Kulol. Va ulardan Hazrat Bahouddin. Va ulardan Hazrat Mavlono Yoqub Charxiy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Ubaydulloh Ahror Valiy. Va ulardan Hazrat Mavlono Zohid. Va ulardan Hazrat Mavlono Darvesh. Va ulardan Hazrat Mavlono Xo’ja Amkanagiy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Muhammad Boqiybilloh. Va ulardan Hazrat Imom Rabboniy. Va ulardan Hazrat Xo’ja Muhammad Said. Va ulardan Hazrat Shayx Abdulahad. Va ulardan Hazrat Mavlono Obid. Va ulardan Hazrat Musoxon Xo’ja Dahbediy. Va ulardan Hazrat Xalifa Muhammad Amin. Va ulardan Hazrat Abdurrasul Xo’ja. Va ulardan Hazrat Mavlono Abdulxoliq Xo’ja.

* * *

Sar halqati va in faqir niz fazoil maob va kamolot  iktisob nuri chashmi ibni xud Hasan Xojaro onki musharraf basharafi suhbati piron gardida va istiqomat var zida tavajjuhoti g’oibona va hozirona ro daryofta.  Zuhuri rushd yavman fa yavman dar tazouf va tazoid budah. Binobarin mu’miy ilayh ro ijozate ta’lim zikr chahor tariqat doda shud. Boyadki mu’mi ilayh tolibonro ta’lime zikri tariqat namoyand.  Basharti istiqomati sunnate nabaviyyi va millate mustafoviy. Dar pay vay shayx vaffaqohullohu taala ala zalika.

Ul faqir Hasan Xo’ja (Ya’ni Sayyid Abdulxoliq xojaning farzandlari) Yuqorida nomlari zikr qilinganlarning (ota va bobolari) suhbatida va xizmatida bo’lganlar. Ustozlarni pirlari bilan g’oibona tavajjuhda bo’lganliklari haqida aytib o’tmoqdalar. To’rt tariqatga tolib va shogird ekanliklari ham aytiladi. Ular Nabaviy sunnatga, Mustafo millatiga (s.a.v) va pirlar muhabbatiga oshiq edilar. Alloh islomga ergashganlarni tavfiq aylasin.